Ücretsiz Demo
Personel ve Bordro Yönetimi

Personel ve Bordro Programı

Elektraweb Personel ve Bordro Programı ile puantaj, bordrolama ve insan kaynakları performans yönetimi süreçlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.  Birkaç kişinin çalıştığı küçük ölçekli şirketlerden binlerce kişinin çalıştığı holdinglere kadar her büyüklükteki firma için uygundur. Web tabanlı ve bulut yapıda olması sayesinde herhangi bir donanıma veya  ön kuruluma ihtiyaç duymadan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz

Elektraweb İK Yazılımı, özellikle turizm ve sağlık sektöründe olduğu gibi 7/24 yoğun çalışan işletmelerin ihtiyaç duyacağı özel modülleri de (Kartlı ve Yüz Okuma PDKS, Shift takibi, üniforma takibi ve zimmeti, personel servisi, cihaz zimmet, eğitim, performans denetimi) barındırmaktadır.

Hızlı, Hatasız ve Dijital Personel Yönetimi

 • İş başvurularını online olarak alabilir, program içinde saklayabilir, sonradan kullanıma açabilirsiniz
 • SGK işe giriş ve  işten ayrılış bildirgelerini tek tuşla verebilir, bordro oluşturabilirsiniz
 • Jandarma kimlik bildirim işlemlerini online yapabilirsiniz
 • Personelin devam durumlarını online olarak izleyebilir, izin, avans gibi taleplerin online olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz
 • Personel shift tanımlarını yapabilir, raporlayabilirsiniz
 • Performans değerlendirmelerini bölüm şefleri ve müdürlerin katılımı ile online yapabilirsiniz
 • Bordro, ihtarname vb. resmi tebligatların hukuki çerçevede dijital olarak iletilmesini, verilerin KVKK’ya uygun şekilde saklanmasını sağlayabilirsiniz
 • Personel ödemelerini bankalara otomatik olarak iletebilirsiniz

Elektraweb Personel ve Bordro Modülü

Sicil Kartı İşlemleri
Sicil Kartı İşlemleri
 • Sicil kartları herhangi bir kritere göre listelenebilir, sıralanabilir, gruplanabilir ve filtrelenebilir.
 • Tüm ekranlar, excel’e veya yazıcıya aktarılabilir.
 • Sicil kartından tek tuşla bordro oluşturulabilir ve bordro ekranına geçiş yapılabilir.
 • Tek tuşla SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış bildirgeleri verilebilir ve SGK dokümanı PDF olarak indirilebilir.
 • İşe giriş ve ayrılış sürecindeki raporlamalara yazdır ekranından kolayca ulaşılabilir.
Sicil Kartı
Sicil Kartı
 • Personele ait tüm bilgilere kart içerisinden kolayca ulaşılabilir.
 • İzin işlemleri , İcra ve Avans takibi, Aşı Takibi, Zimmet Takibi yapılabilir.
 • Personele ait belge ve dokümanlar saklanabilir.
 • Eğitim modülünde girilen eğitimler personelin kartında görüntülenebilir.
 • Yıllık izin, ücretli izin ve ücretsiz izin girişi yapılabilir, Yıllık izin takibi yapılabilir, tarihlerine göre personellerin bordrolarına otomatik puantaj oluşturulabilir.
Aylık Parametreler
Aylık Parametreler

Bordroların oluşturulması için gerekli olan, SGK’ nın belirlediği; Taban ve Tavan Ücretler, Vergi Dilimleri, Sakatlık İndirimleri gibi alanlar tek tuşla çekilebilir. Emekli ve Normal Bordrolara ait vergi parametre bilgileri otomatik oluşturulabilir. Oluşturulan parametrelere, standart puantajlar girilerek, bordro oluşturma tarihini içeren parametrelerden otomatik olarak gün sayıları bordroya işlenebilir.Firma bazlı olarak parametre oluşturulabilir.

Bordrolar
Bordrolar
 • Personellere ait puantaj bilgilerine göre bordro hazırlayabilir, Ek kazançlar eklenebilir.
 • Personelin, aylık, günlük, saatlik ücret üzerinden netten brüte, brütten nete maaş tahakkukları yapılabilir.
 • Firmanın çalışmakta olduğu banka için, banka maaş ödeme listesi alınabilir.
Muhtasar Düzenleme
Muhtasar Düzenleme
 • Muhtasar beyanname otomatik txt dosyası hazırlanabilir.
Personel Shift Programı
Personel Shift Programı
 • Personel shift tanımlarınızı yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Departman müdürleri, shift kullanıcıları ile giriş yapıp, kendi departmanına ait personellerin, shift tanımlarını yapabilir.
 • Haftalık veya Aylık olarak görüntülenebilmektedir.
 • Toplu olarak bir departmana shift atanabilir.
Personel Eğitim Programı
Personel Eğitim Programı
 • Eğitim tanımları yapılıp, katılacak personellerin seçimi yapılarak, rapor alınabilir. Aktarılan personellerin eğitimleri, otomatik olarak sicil kartlarından görüntülenebilir.
CV Kartı
CV Kartı
 • Web siteniz üzerinden, iş başvurusu alarak, başvuruları CV ekranına otomatik olarak kayıt olması sağlanabilir.
 • Bu bilgiler ile personel işe alımı gerçekleşir ise, sicil kartını oluşturabilirsiniz.
Personel Dijital İzin Talebi
Personel Dijital İzin Talebi
 • Çalışan personeller kendilerine ait kullanıcı bilgileri ile kolaylık ile istedikleri tarih aralıklarında izin talep edebilir,
 • Personellerin yöneticileri belirli bir onay süreci dahilinde izini işleme alabilirler.
 • İzin onay süreci firma tarafından kolaylıkla düzenlenebilir.
Turnover
Turnover
 • İş Gücü Devir Oranı (Turnover), belirli bir ay veya yıl içinde işletmeden ayrılan, işe giren personelleri ve bu personellerin
 • Çalışma sürelerini oranlayan rapordur.
 • Bu rapor sisteminde turnover ne kadar düşükse o kadar şirketin çalışan verimliliği o kadar yüksek anlamına gelmektedir.
 • Elektra İnsan Kaynakları Programında, grafiksel olarak departmanların ve firmaların verimliliği hesaplanabilir.
 • Turnover raporu ile; Çalışma süreleri,Departman bazlı çalışanların devir oranı,
 • Departman bazlı işten ayrılma ve işe giriş oranı gibi, işletmenin çalışan performansı alınabilir.
Resmi Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderimi (e-Bordro)
Resmi Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderimi (e-Bordro)

Elektraweb İnsan Kaynakları Programı içinden personelinizin ücret bordroları dahil tüm evraklarını, yasal geçerliliğe sahip ve hukuki delil niteliğine haiz olarak elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Bordro, sözleşme, atama/görevlendirme yazısı, maaş/prim bildirimleri, savunma/ihtar belgeleri, hedef/performans bildirimleri gibi çalışanlarınıza imza karşılığında bildirilmesi gereken ve bir nüshasının da çalışana verilmesi zorunlu olan temel evrakların tebliğ sürecini Elektraweb İnsan Kaynakları Programı ile tamamen elektronik ortamda tamamlayabilirsiniz.

İş Mahkemelerinde 1. dereceden delil olarak kabul edilen bu çözüm, her türlü kıymetli, ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımını, gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değiştirilemediği, yasal olarak geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

PDKS Entegrasyonu
PDKS Entegrasyonu

Personellerinizin giriş çıkış bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Entegre Olunan PDKS Cihaz Modelleri

 • MagicPass 12628 -Parmak izi okuyucu
 • MagicPass 126xx serisi -Parmak izi okuyucu
 • MagicFace 302 -Yüz tanıma
 • MagicFace 835 -Yüz tanıma
 • ZKTECO C3-100/200/400
 • MagicFace 20656 -Parmak izi okuyucu
 • MagicFace MF 857 -Yüz tanıma
 • MagicFace MF 900 -Yüz tanıma

Bu cihazlar haricinde ki entegrasyonlar da 250 € ücretlendirilir.

Sizi Arayalım
Ücretsiz Demo için Tıklayın