e-Defter İkincil Kopyalarının Saklanmasına Yönelik Duyuru

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünde yer alan düzenleme ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk kapsamında www.edefter.gov.tr sayfasındaki e-Defter saklama …

Daha Fazla

Kış Otelleri İçin En İyi Seçim; Elektraweb – Trend Life Hotel Uludağ

Ücretsiz kanal yönetimi ve online rezervasyon sayfası modüllerine sahip, bulutta barındırılan web tabanlı otel otomasyonu Elektraweb, otel misafirlerine kolay ve hızlı rezervasyon deneyimi sunarak, işletmelerin karlılığını arttırıyor Elektraweb’in ön büro, online rezervasyon, kanal yöneticisi, restoran POS yönetimi, stok, muhasebe, personel ve satın alma modüllerini kullanan Uludağ’ın en yeni konaklama tesisi olan Trend Life Hotel Uludağ …

Daha Fazla