Ücretsiz Demo
Muhasebe Yönetimi

Muhasebe Yönetimi

Otellerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kapsamlı bir web tabanlı muhasebe yönetim sistemidir. Ön muhasebe ve genel muhasebe dışında işletmenin idari süreçlerinin tamamını yönetebilecek satın alma, demirbaş, personel, stok ve satış yönetimi modüllerine de sahiptir. Tamamen modüler olarak tasarlandığından ihtiyaç doğrultusunda istenilen modüller sonradan da eklenebilir.

 • Masraf merkezleri, proje kartları ve operasyon tanımlarına göre gelir ve gider analizi yapılabilir.
 • Modüllerden otomatik olarak oluşan ve manuel de eklenebilen Ödeme Emirleri sayesinde nakit akışınızı planlayabilirsiniz.
 • Vadesi gelen ödeme ve tahsilatları otomatik olarak hatırlatır.
 •  Yaşlandırma analizi sayesinde vadesi geçmiş borç ve alacaklarınızı görebilir, tek bir tuşla da satıcı firmalara olan borçlarınız için ödeme emirlerinizi oluşturabilirsiniz.
 •  Mizan ve Muavin raporlarında şubeler, masraf merkezleri, proje Kartları, operasyon grupları ve özel kodlara göre filtrelemeler yapabileceğiniz gibi, şubeler ve masraf merkezlerine göre de detaylandırarak mizan çekebilirsiniz.
 • Finansal Durum sayfamızdan tüm nakit, kredi kartı, banka, alıcı, satıcı ve çek hesaplarınızın son bakiyelerini görebilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz tarih aralığında size gelen veya kestiğiniz fatura toplamlarının yanı sıra çek/senet toplamlarınızı görebilirsiniz. Tek bir tıkla detaylarına erişebilirsiniz.
 • Bütçe modülümüz sayesinde gelir ve giderlerinize ait bütçe rakamlarınızı masraf merkezleriniz veya hesap planınız bazında aylık olarak girebilirsiniz. Sistem tarafından otomatik gerçekleşen verileri hesaplatabilir, tutar ve yüzde olarak sapmaları aylık/kümülatif raporlarınızda takip ederek işletmenizin kar etmesi için gerekli önlemleri alabilirsiniz.
 • Ekran tasarımları kullanıcıya özel saklanabilir. Bu tasarım tamamen göründüğü şekilde excele aktarılabilir. Tüm bilgiler excele aktarılabildiği gibi, excelden de aynı şekilde kopyalama işlemiyle programa aktarılabilir.

Elektraweb Muhasebe modülü e-fatura uyumludur

Elektraweb Muhasebe Yönetimi Özellikleri

Elektraweb Muhasebe Modülleri
Elektraweb Muhasebe Modülleri
 • Masraf Merkezleri
 • Proje Kartları
 • Operasyon Tanımları
 • Hesap Planı ve Dövizli Hesap Takibi
 • Muhasebe Fişleri,
 • Ödeme Emirleri,
 • Mizan,
 • Muavin,
 • e-Mutabakatlar,

 

 • BABS Formları
 • Yaşlandırma Analizi
 • Mali Tablolar
 • Finansal Durum
 • Hesap Analizleri
 • Masraf Merkezi Bazında Kar/Zarar Analizi
 • Proje Maliyet Takibi
 • Kur Değerleme Fişleri
 • Yansıtma Fişleri
 • Çek Senet Modülü
 • Banka Kredileri Modülü
 • Periyodik Maliyetler Modülü
 • Bütçe Takibi Modülü
 • Otomatik Banka Entegrasyonu Modülü
 • Pazar Yerleri Entegrasyon Modülü
 • Entegrasyon API Altyapısı
 • E-Defter Entegrasyonları

 

Muhasebe Fişleri
Muhasebe Fişleri

Hesaplarınızın TL ve dövizli olarak borç, alacak ve bakiyelerini direkt hesap planı listesinde görebilirsiniz ve satır sonlarındaki kısa yol simgelerinden hesabın muavinine tek tuşla ulaşabilir, hatta yeni bir fiş girişine hemen başlayabilirsiniz.

 

 

Muhasebe Fişi Girişi
Muhasebe Fişi Girişi
 • Dövizli işlem girişi yaparken TL veya döviz miktarı girilmesi yeterli olur, sistem kuru otomatik getirecektir. Müdahale etmek istenirse tabi ki bu kura müdahale edilebilir.
 • Fiş yapısı son mevzuata, UFRS ve E-defter yapısına uygun şekilde belge no, tarih ve tür alanlarını destekler, bunları mümkün olduğunca otomatik doldurur ve zorunlu olduğu durumlarda uyarı verir. Kullanıcıyı yönlendirerek eksik ya da yanlış bilgi girişini engeller.

 

 

Muhasebe Fişi Girişi Video
Muhasebe Fiş Girişinde Masraf Merkezi Bazında Gider Kontrolü
Muhasebe Fiş Girişinde Masraf Merkezi Bazında Gider Kontrolü
  • Fiş girişi yaparken girilen bir işlemin masraf merkezi anahtarlarına göre satırlara otomatik dağıtımını yaptırabilir. Böylelikle örneğin bir gider satırını istediğiniz masraf merkezlerine otomatik dağıtma olanağı sağlar.
  ETSWeb’de Hiçbir Veri Kaybolmaz
  • Tüm silinmiş fişler veya fişlerin içerisindeki silinmiş satırlar ayrıca saklanır ancak yetki ile geri alınabilir. Bir başka deyişle, hiçbir veri fiziksel olarak silinemez.

 

 

Muhasebe Fiş Girişinde Masraf Merkezi Bazında Gider Kontrolü Video
Fatura Girişi
Fatura Girişi
 • Faturanın girişi sırasında, hem faturanın tümü için bir seferde, istenirse her satır için ayrı olacak şekilde satırlarda, masraf merkezi, proje kodu, 2 özel ve 2 grup kodlu olmak üzere toplam 8 farklı kategori tanımlanabilir. Faturanın muhasebeleşmesi ile tüm bu girilen bilgilerin olduğu gibi muhasebe fişine yansıması sağlanır.
 • Tüm bilgilere ve hesapların muavinine kolaylıkla ulaşılabilir.
 • Müstahsil makbuzu, gider pusulası veya serbest meslek makbuzu gibi içerisinde ek vergi ödemeleri olan faturalarda fatura giriş ekranından kolaylıkla bilgi girişi yapılabilir.
 • Faturaya ait muhasebe fişi, faturayı kaydetmeden görülebilir. İstenirse fatura kayıt edilirken muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulup yazdırılabilir.
 • Stok fatura girişinde istenilen depo kodu seçilip tüm malzemelerin aynı depoya çıkışı sağlanabildiği gibi her satıra ayrı depo kodları girilerek istenilen malzemelerin farklı depoya gitmesi sağlanabilir.

 

 

Fatura Girişi Video
Faturada İndirim, Vade, Ödeme Seçenekleri
Faturada İndirim, Vade, Ödeme Seçenekleri
 • Fatura vadesi,seçilen cari hesaba tanımlanan opsiyona göre otomatik oluşur. İstenirse manuel olarak değiştirilebilir.
 • Faturada satırda 2 indirim oranı, fatura altında ise hem oran hem de tutar olarak girilebilen 6 indirim alanı daha mevcuttur. Bu indirim oranlarına göre gerçek stok giriş maliyetleri hesaplanır.
 • Malzeme girişleri irsaliye ile bedelsiz yapılabilir. Fatura gelişinde ise irsaliye faturaya dönüşürken maliyetler kesinleşebilir. Bu durumda malzemeler irsaliye ile girişi yapılır. Malzeme giriş tarihi olarak irsaliye tarihi maliyeti kullanılır.
 • Faturaya ait ödeme, fatura üzerinde direkt olarak girilebilir. Hatta bu ödeme farklı hesaplara değişik tutarlarda yapılabilir.

 

 

Elektraweb Muhasebe Modülü e-Fatura Uyumludur
Elektraweb Muhasebe Modülü e-Fatura Uyumludur
 • E-fatura uyumludur. Fatura mükellefi olan firmaları otomatik olarak tanır ve normal fatura yazdırılmasına izin vermez. Online olarak e-fatura olarak göndererek  e-fatura numarasını alır.
 • E- fatura gönderimi portal üzerinden veya özel entegratör ile yapılabilir. (E-Fatura hakkında ayrıntılı bilgi için bkz e-fatura,e-defter, e-arşiv modülü)
 • E-arşiv faturasını özel entegratör vasıtası ile üretmek mümkündür. (E-Arşiv hakkında ayrıntılı bilgi için bkz e-fatura,e-defter, e-arşiv modülü)
 • BaBs raporu fatura ünvanı ve vergi dairesi alanına göre hazırlanır bu sayede cari kart açmadan alış ve satış faturaları girilebilir. Örneğin, Otelde peşin kesilmiş firmalara cari kart açılması gerekmez

 

 

Muhasebe Yönetimi Nedir?
Muhasebe Yönetimi Nedir?

Muhasebe; işletmelerin tüm varlıklarının ve kaynaklarının oluşumu, kullanımı, değişimleri baz alınarak mali durumları hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan bir disiplindir. İşletmenin mali bilgilerini kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Ancak elde edilen bilginin yorumlanarak geleceğe yönelik stratejik aksiyonların hedeflenmesi Muhasebe Yönetimi ile mümkündür. Bu süreç sadece matematiksel değil, mikro ve makro verilerin de ortak değerlendirilmesi ile gerçekleştirilebilir

Muhasebe ve finans yönetimi olarak daha kapsamlı ifade edebileceğimiz bu kavram, hem şirketin verimli bir şekilde yönetilebilmesi için politikalar belirler, hem de mali paydaşlar için raporlamalar gerçekleştirir. Bu nedenle demirbaş, stok, personel ve satın alma süreçleriyle beraber değerlendirilmesi gerekir. Kurumsal kaynak planlama programları (ERP Programları) bu nedenle birbirine entegre modüllerden oluşur. Elektraweb de bu modüllerin entegre çalıştığı bir ERP programına sahiptir.

Otel Muhasebe Yönetimi Nasıl Yapılır?
Otel Muhasebe Yönetimi Nasıl Yapılır?

Her sektörün kendine özgü dinamikleri olduğundan, Otel muhasebe yönetimi süreçlerinde de farklı bakış açılarının olması kaçınılmazdır. Otel misafirleri, online ve offline satış kanalları, acenteler, tedarikçiler, çalışanlar ve otel sahiplerinden oluşan geniş bir kitle için etkin bir otel finans yönetimi gerçekleştirilmelidir. Özellikle zincir otellerin finansal yönetim programları çok şubeli yapıda çalışmaya ve masraf merkezlerine göre raporlama almaya uygun olmalıdır. Konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosundan oluşan Konsolide finansal durum tabloları kullanılan muhasebe programından rahatlıkla oluşturulabilmelidir.

Diğer önemli konu ise tüm konaklama işletmelerinin e-fatura’ya geçiş zorunluluğudur. Kullanılan program muhakkak entegrasyonlara uygun olmalı ve otellerin ön bürodan kestikleri faturanın kolaylıkla muhasebeleştirilmesine imkan tanımalıdır. Elektraweb’in, pazarda sıklıkla kullanılan entegratörlerle entegrasyonu hazırdır.

1 ocak 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan konaklama vergisi de otellerin finans yönetimi için önemli bir yasal zorunluluktur. Otel,  motel,  tatil köyü,  pansiyon,  apart otel,  misafirhane,  kamping,  dağ evi,  yayla  evi  gibi  konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri %2’lik bir konaklama vergisine tabidir. Elektraweb, web tabanlı bulut yapısı sayesinde bu ve benzeri mevzuat değişikliklerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirerek yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmektedir.

Sizi Arayalım
Ücretsiz Demo için Tıklayın