Ücretsiz Demo
e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye

ELEKTRAWEB ile e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye'yi
HEMEN KULLANMAYA BAŞLAYIN

Otelinizin “Dijital Dönüşüm” sürecini Elektra ile yönetebilirsiniz.

e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv ve e-irsaliye modülümüz ile finansal operasyonlarınızı yasaya uygun olarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Elektrawebliler Nasıl e-Fatura, e-Arşiv Kullanabilirler?

Elektraweb Otel Programı, efinans, Turkcell, EDM, İzibiz ve Uyumsoft gibi piyasada en çok tercih edilen entegratörler ile entegrasyonlarını tamamlamıştır. E-fatura ve e-Arşiv mükellefi olmak isteyen konaklama işletmeleri mali mühürlerini aldıktan sonra entegrasyon ve kurulum işlemleri ile ilgili  Elektraweb ekibi yönlendirme yapmaktadır

1- Mali Mührünüzü alın

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye ürünlerinin kullanımı için mali mühür başvurusu hakkında ayrıntılı bilgi için; http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/#basvuru_sureci

Mali mührünüz size ulaştığında zarftan çıkan direktiflerle mali mühür SIM kartını aktive edin http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ 

 

2- Başvuru Formunu Doldurun

Hangi özel entegratörle çalışmak istiyorsanız o firmaya ait başvuru formlarını doldurup Elektraweb’e ulaştırın ([email protected] – [email protected]) .

4- Özel entegratörden firmanıza gelen kullanıcı adı ve şifre ile Elektraweb’e başvurarak (Elektraweb programı içinden “Destek” menüsünün altındaki “Eğitim İsteği” menüsü ) kurulum işlemlerini tamamlayın

e-Finans Kontör Fiyatları
EDM Kontör Fiyatları
Turkcell Kontör Fiyatları

e-Belgelerinize Nasıl Karekod Eklersiniz?

Gelir İdaresi Başkanlığının, 17 Şubat 2023 tarihinde yayınladığı kılavuz kapsamında elektronik iletilen belgelere KAREKOD zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulama 01.09.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. E Fatura ve E Arşiv Fatura kullanıcısı olan işletmeler için mevzuata uygun tasarım yükleme işlemleri sırasıyla;

  1. Entegratör firmadan Karekod içeren tasarımı indirin. (Bu işlemler entegratör firma ekranından yapılır.)
  2. Kuruluş > Otel Ayarları Paneli > Entegratör Bağlantı Bilgileri ekranından gidin.
  3. Bağlantı Ayarları ekranını açın.
  4. Ekrandaki Fatura Tasarımı Yükle butonuna tıklayın.
  5. Ekrandaki tasarımları X işareti ile silin.
  6. Dosya Seçiniz butonu ile indirdiğiniz tasarımları seçip yükleyin. (Dosya ismi defaultEfatura_HOTELID_ŞUBEID.xslt şeklinde olmalı ve otelin bilgileri yer almalıdır. Dosya ismi videoda detaylı gösterilmiştir.)
  7. Tasarımlar yüklendikten sonra sayfayı kaydedin.
Otelinizin “Dijital Dönüşüm” sürecini Elektraweb ile yönetebilirsiniz.
Kimler e-Fatura Kapsamındadır?
Kimler e-Fatura Kapsamındadır?

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. – 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.– 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır  – 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, eFatura uygulamasına geçmek zorundadır- e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte eFatura uygulamasına geçmek zorundadır- e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte eFatura uygulamasına geçmek zorundadır

e-Defter Nedir?
e-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Kimler e-Defter Kapsamındadır?
Kimler e-Defter Kapsamındadır?

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler;

– e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren ), 2018 yada 2019 yılı hasılatı 5.000.000 TL yi geçenler 01.01.2021 tarihinden itibaren. (e-Fatura’ya geçişi 1/7/2020-yıl içine rastlayan bir tarih olduğu için)

– 2018 yılı hasılatı 10.000.000 TL yi geçenler 01.01.2020 tarihinden itibaren

– 2018 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren  e-Defter uygulamasını kullanmak zorundadır

e-Arşiv Nedir?
e-Arşiv Nedir?

e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenlenmesine ve faturanın 2. nüshasının elektonik ortamda saklanabilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Kimler e-Arşiv Kapsamındadır?
Kimler e-Arşiv Kapsamındadır?

– E-Fatura Uygulamasına Zorunlu veya İsteğe Bağlı olarak Dâhil Olan/Olacak Olan Mükellefler ( E Fatura mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar) e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1.1.2020‘de, 1.1.2020’den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte e-Arşiv uygulamasına geçişlerini tamamlamalıdır

– İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. İnternet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır

– e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşanlar faturalarını e-Arşiv Fatura olarak GİB Portallerı üzerinden düzenleyebilecekleri gibi e-Arşiv uygulamasına da geçebilirler

– e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşanlar faturalarını e-Arşiv Fatura olarak GİB Portallerı üzerinden düzenleyebilecekleri gibi e-Arşiv uygulamasına da geçebilirler

e-İrsaliye Nedir?
e-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır.

Kimler e-İrsaliye Kapsamındadır?
Kimler e-İrsaliye Kapsamındadır?

• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
• Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
• Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
• e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
• Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
• E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Sizi Arayalım
Ücretsiz Demo için Tıklayın