Free Demo
Elektraweb PMS

Софтуер за управление на имоти Elektraweb

С Elektraweb PMS, лесно можете да извършвате транзакции като резервации, прием, поддръжка на стаите, фактуриране, документи, управление на канали, онлайн резервации и достъп до подробни отчети за управление с едно кликване.

Дневно табло
Таблото за ежедневен статус показва цялата информация от значение за хотела на едно място.  От онлайн системата за управление на хотели ElektraWeb мениджмънтът ще има бърз поглед върху основните показатели за състоянието на имота. Някои от тях са заетост, приходи, прогнози, гости в момента и информация за резервациите, дори бележки от кол центъра. Потребителите виждат тези данни както в графики, така и във формата на формуляри. Потребителите могат да определят времевия период за подновяване и показване на тези данни Потребителите могат лесно да получат достъп до ElektraWeb от всяко мобилно устройство поради неговата облачна архитектура. Това предоставя на хотелския мениджмънт и персонала общ преглед на дейностите в имота. Това, което го прави предпочитан софтуер е, че потребителите не трябва физически да бъдат в имота, за да могат да видят какво се случва. Техните мобилни и / или таблетни устройства са прозорецът им към хотела.
Резервационен списък на ElektraWeb
 • Можете да систематизирате, сортирате, групирате и филтрирате всичките си резервации по всякакви критерии с едно кликване.
 • Благодарение на възможността за оцветяване важната информация става по-видима.
 • Всички функции са достъпни с едно кликване след избор на един или няколко реда.
 • Всички екрани могат да бъдат експортирани в Excel или отпечатани в различни формати.
 • В списъците са стандартизирани множество начини за сортиране, филтриране, търсене и групиране.
 • Благодарение на наличното цифрово архивиране, документите могат да се съхраняват в съответния запис чрез сканиране или качване.
 • Потребителите могат да преглеждат само разрешените екрани и да изпълняват разрешените функции в зависимост от техните правомощия.

Резервационна карта на ElektraWeb PMS

Elektraweb PMS;
 • Всички подробности за резервацията може да се видят на едно място.
 • Дублиране на профили на гости е невъзможно. Функцията за автоматично търсене на гости намира стари профили и ги събира на едно място.
 • Достъп до наличността на типа стая за текущия период на резервация може да се види с едно натискане на бутон.
 • Стаите могат да бъдат блокирани стаи с едно кликване.
 • Системата има неограничени възможности за записи на профили.
 • Също така са направени механизми за контрол на достъпа до раздела за ценообразуване; всички данни, свързани с ценообразуването, са на в определено меню на системата.

Поддръжка

 

 • Може да управлявате всички процеси по поддръжката почистване в дигитална среда.
 • Имате възможност също да актуализирате статусите за състоянието на стаите и мини баровете, да направите ефективно разпределение на задачите на вашите служители и лесно да правите оценки на ефективността им.
 • Разпределението на стаите между камериерките е ръчно и/или автоматично чрез drag & drop.

Документи

 

Съществува възможност за различни видове разпечатки на документите

Счетоводство

 

ElektraWeb ви позволява лесно да извършвате счетоводни записи за текущи сметки, проследяване на кредити и дебити, проследяване на пари в брой, проследяване на сметки на персонала, издаване на фактури и товарителници и проследяване на чекове и записи на заповед.

Потребителите на Elektraweb могат да следят плащанията, събрани като пари в брой или кредитни карти, с ежедневни салда в евро, долари или местна валута. Тази обща сума е разделена на три сегмента – документи, разходи и валутни транзакции.

Анализи и прогнози на Elektraweb

 • Показва графиките за заетост, активност, доход и ADR за избрания период от време.

 • ElektraWeb ви позволява да получавате прогнози въз основа на всеки детайл, който въведете в резервационната карта.

 • Може да видите минала и бъдеща информация за заетостта с едно кликване.

 • Може да получите достъп до цялата статистическа информация за туристическите агенции, приходите и настаняването на един екран.

Календар за стаите

 

 • Той е проектиран по такъв начин, че да можете да извършите всички операции на фронт офиса (резервации, настаняване, напускане, документи, блокиране, плащания).

 • Може да осъществите достъп до картата за резервация на гостите, да промените стаята и датата, да събирате плащания, да записвате транзакции за настаняване / напускане и да отидете в документите.

 • Резервациите се променят, чрез drag&drop, за да промените номера на стаята или диапазона на настаняване.

 • При преглед на резервациите от онлайн каналите, които все още не са разпределени в стаи в горната част на екрана може да ги плъзнете и пуснете в подходящата стая.

 • Броят на празните стаи се показва в долната част на типа стая и пълната заетост може да се види в горната част на диаграмата.

 • На същия екран могат да се управляват онлайн канали и да се обработват POS транзакции

Списък стаи

 

 • Може веднага да видите статусите на стаите и да ги групирате според чистотата им и заетостта на един екран.

 • Освен това лесно се филтрират показаните стаи, достъпа до пристигащи, заминаващи и вътрешната информация.

 • Лесно се получават плащания и извършват операции с документи, както и плащане за избраната от вас стая, без да се напуска този екран.

 • Стаите са показани с помощта на визуални икони за VIP и късно настаняване и напускане.

Управление на задачи
 • Всички въведени заявки и оплаквания се включват в автоматичното управление на задачите.

 • Очакваното време за изпълнение се определя според задачата, отдела, правомощията и важността на задачата.

 • Задачата се появява на екрана на съответната работна станция или мобилно устройство. Получателят на задачата започва с натискане на бутона „започване на задачата“ и завършва с натискане на бутона „завършване на задачата“.

 • Ако задачата не е насрочена и / или не приключи в рамките на максималния период от време, съобщението автоматично ескалира до по-горен в организационната схема.

Максимална сигурност при определяне на потребители

1. Чрез определяне на списък с безопасни IP адреси за вашия хотел, само потребители със защитени IP адреси ще имат право да влизат във Вашия профил в Elektraweb.
2. Ако паролите за влизане не се използват в рамките на конкретния брой дни, може да дефинирате тяхното автоматично деактивиране.
3. Може да зададете като задължително за потребителите да променят паролата си на определен брой дни.
4. Използването на 2FA може да бъде задължително за всички потребители на хотела.
5. Паролата на потребителя на Elektraweb трябва да е дълга най-малко 8 знака и трябва да съдържа буква, цифра и знак.
6. Може да разрешите използването на програмата само по време на работното време за желания потребител.
7. На определени потребители може да се разреши влизане само от един или повече IP адреси.
8. Може да зададете дата на изтичане на паролата на потребителя. Когато тази дата настъпи, паролата ще бъде премахната от употреба и този потребител вече няма да може да влезе в системата.
9. Може да проследите последния път, когато потребителят е сменил паролата.
10.2FA контрол може да бъде активиран само за един конкретен потребител. Когато е свързан с посочените IP адреси, контролът 2FA може да бъде пропуснат, но когато е свързан с недефиниран IP, контролът 2FA може да се използва отново.
11. Когато потребителят влезе в системата за първи път, той / тя трябва да смени паролата.
12. Никой друг потребител или системен администратор няма достъп до информация за парола.

Let us Call You
Click for Free Demo