Ücretsiz Demo
Çerez Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması

Çerez Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre TALYA BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. (“Bundan sonra ‘ElektraWeb’ olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla ElektraWeb hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi: [elektraweb.com] alan adlı web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çerezler ve farklı tanımlayıcılarla bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [ElektraWeb] veri sorumlusudur.

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME;

Bununla birlikte sitemizde çerezler vasıtasıyla birtakım kişisel verilerinizi işliyoruz. 

Çerezler (cookies), reklam kimlikleri ve web tanımlayıcıları gibi teknolojileri (bu teknolojilerin tamamı “Çerez” olarak ifade edilecektir) ifade etmektedir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasını sağlar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için https://www.aboutcookies.org/ ve https://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Web sitemizi ilk ziyaret edişinizde size çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran sunulur. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler uyarınca ilgili çerezler tarayıcınıza/cihazınıza depolanır. Çerezlerin her biri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Çerezin gönderildiği sunucu,
 • Çerezin önceden belirlenmiş olan kullanım ömrü,
 • Genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir tanımlayıcı değer/numara (çerezi gönderen web sitesi sunucusu, sayfalar arasında gezindiğinizde sizi tanımak için bu değeri kullanır).

Çerezler vasıtasıyla veriler tamamen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir:

 • Sahibine göre çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından cihazınıza yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraflarca sunulan üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Birinci taraf çerezleri, ElektraWeb tarafından sunulurken, üçüncü taraf çerezleri hizmet alınan veya iş ortağı olan farklı firmalarca sunulmaktadır.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler önceden belirlenen kullanım ömürleri boyunca ziyaretçilerin cihazlarında saklanmakta ve bir sonraki ziyaretinde ziyaretçiyi ve ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılır.
 • Kullanım amaçlarına göre, sitede kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çerezler ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler, Kullanım Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, erişim durumu, web sitesindeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, web sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfalarda gerçekleştirdiğiniz işlemler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Çerezler, web sitemizi ziyaretinizin ve buradaki deneyiminizin stabil bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanım amaçları ve fonksiyonlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda kategorilerine göre web sitemizde kullanılan çerezler ile ilgili çerezleri sağlayanlar, çerezler ile kişisel veri aktarılabilecek yabancı ülkeler ve her bir çerez özelinde kullanım amaçlarına ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:

 1. Zorunlu Çerezler

Web sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir. Zorunlu çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/2e’de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Web sitemizde kullanılan zorunlu çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

CookieTipSüreAçıklama
wordpress_sec_b3c2661fcc2db676c83734040cbacdbdTalyaOturum BoyuncaWordPress sitelerinde kullanılan bir oturum yönetimi çerezidir. Bu tür çerezler genellikle sitelerin kullanıcıların oturumlarını korumak, giriş bilgilerini hatırlamak ve güvenlik önlemleri uygulamak için kullanılır.
pll_languageTalya53 HaftaZiyaretçinin tercih ettiği dili belirler

 

 1. İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, web sitesinin içeriğinin sosyal medya platformlarında paylaşılması, geri bildirimlerin toplanması ve diğer üçüncü taraf özellikleri gibi belirli işlevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. İşlevsel çerezler kullanıcıların web sitesindeki tercihlerini hatırlamak amacıyla da kullanılır. Örneğin dil, para birimi tercihi, kullanıcı girişi sırasında aynı tarayıcıdan giriş yapıldığında tekrar giriş bilgilerinin sorulmaması amacıyla kullanılan “beni hatırla” tercihi gibi kullanım tercihlerini kaydedip sonraki ziyaretlerde hatırlanmasını sağlar. İşlevsel çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, tercihlerin hatırlanması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Yurt dışı kaynaklı çerezler ise KVKK Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan işlevsel çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

CookieTipSüreAçıklama
wordpress_test_cookieTalyaOturum BoyuncaSitenin çerez kullanımının uygun bir şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol etmek için kullanılır.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryTalya53 HaftaKullanıcının çerez tercihlerini hatırlamak ve kullanıcının tercih ettiği çerez kategorilerini kaydetmek için kullanılır.
wfwaf-authcookie-be2e66af71298a294414c888fb10f393Talya1 HaftaWordfence güvenlik eklentisi tarafından oluşturulan bir çerezdir. Wordfence, WordPress sitelerini korumak için kullanılan bir güvenlik eklentisidir ve bu çerez, kullanıcının kimlik doğrulamasını sağlamak için kullanılır.
_lscache_varyTalya1 HaftaLiteSpeed Cache (LSCache) tarafından oluşturulan bir çerezdir. LSCache, özellikle LiteSpeed web sunucusunu kullanan WordPress siteleri için performans artırma amacı taşıyan bir önbellek eklentisidir.
amo-livechat-idTalya53 HaftaKullanıcılara bir web sitesinde canlı sohbet (live chat) hizmeti sunan ve kullanılan bir araç olan amoCRM ile ilişkilidir.
cookielawinfo-checkbox-necessaryTalya53 HaftaWeb sitesinin ziyaretçilerine çerez politikası ile ilgili tercihleri hatırlatmak ve kullanıcıların çerezlere ilişkin tercihlerini kaydetmek amacıyla kullanılır.
_ga_VD1K6RXY5P3. Taraf Kommo ABD54 HaftaGoogle Analytics tarafından oluşturulan bir çerezdir. Bu çerez, web sitesi ziyaretçilerinin kullanımını izlemek ve raporlamak amacıyla kullanılır.
_ga3. Taraf Kommo ABD54 HaftaGoogle Analytics tarafından kullanılan bir çerezdir. Bu çerez, web sitesi ziyaretçilerinin kullanımını izlemek ve raporlamak amacıyla kullanılır.
_gcl_au3. Taraf Kommo ABD9 HaftaGoogle Ads reklamlarıyla ilişkilidir. Bu çerez, web siteleri üzerindeki reklam etkileşimlerini ve dönüşümleri izlemek için kullanılır.
sbjs_first_add3. Taraf Kommo ABD48 HaftaKullanıcıların bir web sitesini ilk ziyaret etmeleri durumunda oluşturulan bir çerezdir.Genellikle istatistiksel veya analitik amaçlar için kullanılır.
sbjs_current_add3. Taraf Kommo ABD48 HaftaKullanıcıların bir web sitesini ziyaret etmeleri sırasında oluşturulan bir çerezdir. Bu çerez, kullanıcının mevcut ziyaretini izlemek ve tarayıcı oturumu süresince bilgileri saklamak için kullanılabilir.
gso_visitor_uid3. Taraf Kommo ABD40 HaftaGSO (Giriş ve Şifreleme) sistemini kullanan bir web sitesi tarafından ziyaretçilere benzersiz bir kimlik tanımlayıcısı sağlamak amacıyla kullanılan bir çerezdir.
_uetvid3. Taraf Kommo ABD52 HaftaMicrosoft Advertising, reklam kampanyalarını izlemek ve optimize etmek için kullanılan bir reklam hizmetidir.
_clck3. Taraf Kommo ABD49 Hafta
sbjs_first3. Taraf Kommo ABD48 HaftaKullanıcının bir web sitesini ne zaman ilk ziyaret ettiğini belirlemek için kullanılır.
sbjs_migrations3. Taraf Kommo ABD48 Haftakullanıcının daha önceki bir versiyonu veya yapıyı kullanıp kullanmadığını belirlemek ve gerekirse uyumlu bir deneyim sağlamak amacıyla kullanılır.
_fbp3. Taraf Kommo ABD9 HaftaFacebook Pixel, Facebook’un reklam hizmeti tarafından sunulan bir araçtır ve web sitesi sahiplerine Facebook reklamlarının etkinliğini ölçme ve izleme imkanı sağlar.
sbjs_udata3. Taraf Kommo ABD48 Hafta
sbjs_current3. Taraf Kommo ABD48 Hafta

 

 1. Analitik Çerezler

Analitik çerezler kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar. Analitik çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan analitik çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

CookieTipSüreAçıklama
OTZ3. Taraf Google ABD2 Hafta“OTZ” adlı bu çerez, kullanıcı davranışları ve gezinme üzerinde bilgi toplamak için ayarlanmıştır ve web sitesini optimize etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca, çerez aynı zamanda Google Ads ve Google Analytics’e ziyaretçilerle ilgili bilgileri pazarlama amaçlarıyla derleme olanağı sağlar.
UULE3. Taraf Google ABD1 HaftaBir diğer kişiselleştirme çerezi olan ‘UULE’, tarayıcınızdan Google’ın sunucularına kesin konum bilgisi gönderir, böylece Google size konumunuza uygun sonuçlar gösterebilir. Bu çerezin kullanımı, tarayıcı ayarlarınıza ve tarayıcınız için konumu açıp açmadığınıza bağlıdır.
DV3. Taraf Google ABD0 Hafta“DV” adlı bu çerez, kullanıcı davranışları ve gezinme üzerinde bilgi toplamak için ayarlanmıştır ve web sitesini optimize etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca, çerez aynı zamanda Google Ads ve Google Analytics’e ziyaretçilerle ilgili bilgileri pazarlama amaçlarıyla derleme olanağı sağlar.
AnalyticsSyncHistory3. Taraf Linkedin ABD5 HaftaGoogle Analytics tarafından kullanılan bir çerezdir. Bu çerez, web sitesi sahiplerine Google Analytics ile entegre edilmiş bir web sitesindeki kullanıcı etkileşimlerini takip etme ve analiz etme imkanı sağlar.

 

 1. Pazarlama Çerezleri

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanyaların sunulması ve pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Pazarlama çerezleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan pazarlama çerezleri, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

CookieTipSüreAçıklama
li_mc3. Taraf Linkedin ABD26 Hafta
lms_ads3. Taraf Linkedin ABD5 Hafta
li_sugr3. Taraf Linkedin ABD13 HaftaKullanıcının tarayıcısında saklanan ve LinkedIn tarafından belirlenen belirli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan küçük bir metin dosyasıdır.
bcookie3. Taraf Linkedin ABD53 HaftaLinkedIn kullanıcılarının tarayıcılarında saklanan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kullanılan küçük bir metin dosyasıdır.
_guid3. Taraf Linkedin ABD11 Haftakullanıcının web sitesi üzerindeki etkileşimlerini takip etmek, hedefleme ve kişiselleştirme amacıyla kullanılır.
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg3. Taraf Linkedin ABD26 Hafta Bu çerez, web sitesi ziyaretçilerinin tarayıcılarında saklanan ve Adobe tarafından belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kullanılan küçük bir metin dosyasıdır.
lidc3. Taraf Linkedin ABD1 HaftaBu çerez, LinkedIn üyelerinin tarayıcılarında saklanan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kullanılan küçük bir metin dosyasıdır.
UserMatchHistory3. Taraf Linkedin ABD5 HaftaBu çerez, reklam hedefleme ve kişiselleştirme amacıyla kullanılır.
lang3. Taraf Linkedin ABDOturum Boyuncaweb sitesinin dil tercihini saklamak için kullanılan bir çerezdir.
aam_uuid3. Taraf Linkedin ABD5 HaftaAdobe Audience Manager (AAM) adlı veri yönetimi platformu tarafından oluşturulur ve genellikle web sitelerinde kullanıcıların tercihlerini ve davranışlarını izlemek, analiz etmek ve hedefleme yapmak amacıyla kullanılır.
liap3. Taraf Linkedin ABD52 Hafta
__Secure-ENID3. Taraf Google ABD11 HaftaGoogle tarafından kullanılan çerezler. Kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılır.
__Secure-3PSID3. Taraf Google ABD57 HaftaGoogle’ın reklam hizmetlerinde kullanılır.
__Secure-3PSIDCC3. Taraf Google ABD53 HaftaGoogle tarafından kullanılan bir çerezdir ve Google’ın reklam hizmetlerinde kullanılır.
__Secure-1PSIDTS3. Taraf Google ABD53 Hafta
__Secure-1PSIDCC3. Taraf Google ABD53 Hafta
SID3. Taraf Google ABD57 HaftaOturum(session) bilgilerini saklamak için kullanılan bir çerez türüdür. Bir web sitesine ziyaretçi ilk defa geldiğinde veya tarayıcı penceresini kapattığında bu çerez genellikle sonlanır
SIDCC3. Taraf Google ABD53 HaftaGoogle tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerez, reklam hizmetleri ve kullanıcı etkileşimleri üzerindeki analizler için kullanılır.
1P_JAR3. Taraf Google ABD5 HaftaGoogle tarafından kullanılan çerez. Kullanıcının arama ve reklam tercihlerini hatırlamak için kullanılır.
APISID3. Taraf Google ABD57 HaftaGoogle tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerez, kullanıcıların tarayıcılarında saklanan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kullanılan küçük bir metin dosyasıdır.
NID3. Taraf Google ABD27 HaftaGoogle tarafından kullanılan çerezler. Kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılır.
AEC3. Taraf Google ABD19 Hafta
__Secure-1PSID3. Taraf Google ABD57 HaftaGoogle hesabı ile ilişkilendirilmiş olan bir dizi hizmetteki etkileşimleri takip etmek ve bu hizmetlerin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla kullanılır.
OGP3. Taraf Google ABD4 HaftaWeb sayfalarının sosyal medya platformları tarafından paylaşılmasını daha etkili ve düzenli hale getirmek için kullanılan bir protokoldür.
OGPC3. Taraf Google ABD4 Hafta
SEARCH_SAMESITE3. Taraf Google ABD20 Hafta
__Secure-3PSIDTS3. Taraf Google ABD53 Hafta
__Secure-3PAPISID3. Taraf Google ABD57 Hafta
HSID3. Taraf Google ABD57 HaftaGoogle tarafından kullanılan çerezler. Kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılır.
SSID3. Taraf Google ABD57 HaftaGoogle tarafından kullanılan çerezler. Kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılır.
SAPISID3. Taraf Google ABD57 Hafta
__Secure-1PAPISID3. Taraf Google ABD57 Hafta
datr3. Taraf Facebook ABD57 HaftaFacebook tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerez, kullanıcının tarayıcılarında saklanan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kullanılan küçük bir metin dosyasıdır.
wd3. Taraf Facebook ABD1 HaftaFacebook tarafından kullanılan bir çerez türüdür.Tarayıcı geçmişini takip etmek, oturum bilgilerini saklamak ve belirli bir web sitesinin hizmetlerini daha iyi anlamak ve geliştirmek amacıyla kullanılır.
sb3. Taraf Facebook ABD55 HaftaFacebook tarafından kullanılan bir çerez türüdür.Tarayıcı geçmişini takip etmek, oturum bilgilerini saklamak ve belirli bir web sitesinin hizmetlerini daha iyi anlamak ve geliştirmek amacıyla kullanılır.
fr3. Taraf Facebook ABD13 HaftaFacebook tarafından kullanılan bir çerez türüdür.Tarayıcı geçmişini takip etmek, oturum bilgilerini saklamak ve belirli bir web sitesinin hizmetlerini daha iyi anlamak ve geliştirmek amacıyla kullanılır.
_gcl_auTalya13 HaftaGoogle tarafından kullanılan bir çerez türüdür ve Google Ads (Google Reklamları) hizmeti ile ilişkilidir. Bu çerez, web sitesi sahiplerinin Google Ads reklamlarının performansını ölçmesine ve optimize etmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.
_gaTalya58 HaftaGoogle Analytics tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerez, web sitesi sahiplerine ziyaretçi trafiğini analiz etme ve web sitesinin performansını ölçme imkanı tanır.
_gidTalya1 HaftaGoogle Analytics tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerez, web sitesi sahiplerine ziyaretçi trafiğini analiz etme ve kullanıcıların web sitesindeki etkileşimlerini takip etme imkanı sağlar.
_fbpTalya13 HaftaFacebook tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerez, web sitesi sahiplerine Facebook reklamlarının performansını ölçme ve reklam hedefleme konusunda bilgi sağlama amacıyla kullanılır.
_ga_V92E83NFY0Talya58 HaftaGoogle Analytics tarafından oluşturulan bir çerezdir. Genelde “ga” çerezlerinin ardına gelen uzantılardan biridir. Bu uzantı, Google Analytics tarafından belirli bir kullanıcının tarayıcıda benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
ar_debug3. Taraf Double Click ABD5 HaftaBu çerez web sitesinde hata ayıklama amacıyla kullanılabilir.
DSID3. Taraf Double Click ABD2 HaftaDoubleClick tarafından kullanılan bir çerez. Reklam hizmetlerini geliştirmek ve reklamları kişiselleştirmek için kullanılır.
id3. Taraf Double Click ABD58 HaftaDoubleClick tarafından kullanılan bir çerez. Reklam hizmetlerini geliştirmek ve reklamları kişiselleştirmek için kullanılır.
_ga3. Taraf Double Click ABDGoogle Analytics tarafından kullanılan bir çerez türüdür. Bu çerez, web sitesi sahiplerine ziyaretçi trafiğini analiz etme ve kullanıcıların web sitesindeki etkileşimlerini takip etme imkanı sağlar.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

İlgili kişiler; işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar.

 • Başvurunuzu: 
 • • ADRES adresine yazılı olarak;
 • • KEP ADRESİ kep adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak KURUMSAL E-POSTA ADRESİ adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

ElektraWeb, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“inden ulaşabilirsiniz.

 

TarayıcıÇerezleri Yönetmek için Destek Sayfası
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Yandexhttps://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safarihttps://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft edgehttps://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Operahttps://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

 

 

Sizi Arayalım
Ücretsiz Demo için Tıklayın