Ücretsiz Demo
OTELLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TEKNOLOJİ: GELECEĞİN YEŞİL KONAKLAMASI
Elektraweb Web Tabanlı Otel Programı
OTELLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TEKNOLOJİ: GELECEĞİN YEŞİL KONAKLAMASI

Doğal kaynakların sınırlı oluşu ve iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tablo, sürdürülebilirlik konusunun acil olarak bireyden topluma herkes tarafından benimsenmesi ve aksiyona geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Dünyadaki karbon ayak izinin %8-10’unu oluşturan turizm sektörüne bu noktada önemli görevler düşüyor. Özellikle sektörün en büyük paydaşı olan otellerin enerji tasarrufu, atık yönetimi ve yerel olanakların daha fazla ekonomiye kazandırılması gibi konularda inovatif çözümleri hayata geçirmesi, sürdürülebilir turizm hedeflerine ulaşılmasında kritik rol oynayabileceklerini gösteriyor.

Nereden Başlamalı?

Otelde karbon emisyonu oluşturan departmanların belirlenmesi, her iş sürecinin neden olduğu karbon emisyonunun hesaplanması ve analiz edilmesi gerekiyor. Karbon emisyonunun hesaplanması için “Otel Karbon Emisyonu Ölçümlendirme Girişimi (HCMI)” gibi ücretsiz uygulamalardan faydalanılabilir veya ISO 14064-18 standardına göre belgelendirme yoluna gidilebilir. Böylece konuk ve oda başına veya metrekare büyüklüğüne göre hedeflenen karbon ayak izi ve enerji tüketim rakamları takip edilip iyileştirilebilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilerek toplam enerji tüketimindeki bu kaynakların daha büyük paya sahip olması amaçlanabilir. Isıtma soğutma sistemlerinin ön büro yönetim yazılımlarıyla entegre çalışması sayesinde, misafirin odaya girişinden hemen önce ısıtma soğutma işlemleri başlatılıp, odadan ayrıldıklarında sistem tarafından otomatik kapatılması sağlanabilir.

Havuz, bahçe ve temizlik kimyasalları, buklet ürünler, gıda ve atık gıda yönetimi, tekstil atıkları, gri su ve pis suyun yeniden kazanımı başlıklarının hedef ve süreç odaklı takibi yapılabilir, Green Key vb. oteller için hazırlanmış sertifikasyonların yol göstericiliğinden faydalanılabilir.

Teknoloji Ne Fayda Sağlıyor?

Sürdürülebilirlik, sadece doğayı korumaktan ibaret değil, rekabet avantajı olan verimli işletmeler yaratmak için de çok önemli. Bu noktada da teknoloji ve özellikle de yapay zeka devreye giriyor. Karbon ayak izi yaratan çoklu parametrelerin belirlenmesi, bu parametreler arası ilişkilerin tanımlanması ve anomalilerin tespit edilmesi, parametre departman arası ilişkilerin modellenmesi yoluyla verinin anlamlandırılması sağlanıyor. Oluşan büyük veri analiz edilerek geleceğe yönelik tüketimin tahmin edilmesi ve optimize edilmesi mümkün olabiliyor. Böylece oteller ön görülen tüketime göre ve çevreye duyarlı satın alma yapabiliyorlar. Sonuç: daha az tüketim ve daha az atık oluyor.

Atık tekstil, atık gıda, atık su yönetiminde verimliliğin artışı için atık miktarlarının sınıflandırılması ve geri dönüşüm süreçleri yazılımdan takip edilebiliyor. Dijital sensörler, akıllı çöp kovaları, elektrikli araç şarj istasyonları giderek daha yaygın kullanılacak teknolojiler olarak hayatımızda yerini alıyor.

Her şeyin Başında Farkındalık Geliyor

Booking.com tarafından 2022 de yayınlanan sürdürülebilirlik raporuna göre seyahat edenlerin büyük çoğunluğu sürdürülebilir turizm dendiğinde ya lüksten feragat edileceğini veya daha az cazip bir destinasyonun ziyaret edilmek zorunda kalınacağını düşünüyor. Buna rağmen sürdürülebilir seyahat seçeneklerine ait bilgilerin daha ulaşılır olması halinde seyahat edenlerin %54 ü bu seçenekleri tercih edeceğini söylüyor. Özetle turizm sektörünün tüm paydaşlarına farkındalığın artırılması ve misafirin bilinçlendirilmesi konusunda görev düşüyor.

 

ELEKTRAWEB’LE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL OTELLER

Elektraweb Otel Programında Sürdürülebilir Turizm Kriterlerine yönelik pek çok uygulama var. Konu başlıklarına göre şöyle özetleyebiliriz:

  1. Enerji Tasarrufu: Bina ısıtma soğutma sistemleriyle ön büro programının entegre çalışması sayesinde misafirin odaya girişinden hemen önce ısıtma soğutma işlemleri başlatılıp, odadan ayrıldıklarında sistem tarafından otomatik kapatılıyor. Gereksiz ısıtma soğutma yapılmamış enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.

 

  1. Dijitalleşme ile Kağıtsız Otel Yönetimi : House keepingden spaya, crm den personel yönetimine kadar tüm departmanlardaki iş süreçleri yazılım üzerinden takip edilebiliyor, tüm yazılımlar birbiri ile entegre çalışıyor ve sistem mobil cihazlardan da kullanılabiliyor.

 

  1. Atık Yönetimi: 2023 Kasım Ayı itibariyle başlayan yeni projemizin hayata geçirilmesiyle gıda, su ve tekstil atıklarının izlenmesi yazılımdan yapılabilecek. Atıkların niteliklerine göre sınıflandırılması, geri dönüşümlerinin program üzerinden takibi mümkün olabilecek.

Ayrıca makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojilerinin desteğiyle geçmiş veriler çok çeşitli parametrelere göre analiz edilerek tüketici davranışlarına, gerçekleşecek kullanımlara ilişkin öngörüler oluşturulacak ve satın almalar bu ön görülere göre yapılarak otellerin minimum atıkla çalışması sağlanacak.

 

  1. Çevreye Duyarlı Satın Alma: Her tesisin öncelikle bulunduğu yerdeki firma/ürünleri tercih etmesi sürdürülebilirlik için önemli. Elektraweb, otelin satın alma yaptığı firmaları üretim koşullarına, bulunduğu yere, sürdürülebilirlik uygulamalarına olan adaptasyonuna göre puanlıyor, sınıflara ayırıyor ve otelin satın alma departmanına çevreye duyarlı satın alma yapabilmesi için bu firmaları öneriyor.

 

Sizi Arayalım
Ücretsiz Demo için Tıklayın