ElektraWeb İnsan Kaynakları Programı

Daha İyi Planlama, Daha İyi Yönetim ve Daha Yüksek Performans..

Elektraweb İnsan Kaynakları Demo Giriş Bilgileri
https://ik.elektraweb.com
Tenant : 1
User : demo
Password : 12345678Aa.

Elektraweb İK Programı, web tabanlı ve bulut yapıda olduğu için her yerden, her an programa erişebilirsiniz. Dünyanın en güvenli sunucularında barındırılmaktadır. Bu sayede yüksek hız ve güvenlik sağlar. Yedeklemeler otomatik yapılır. Üstelik herhangi bir donanıma ve ön kuruluma ihtiyaç duyulmadan, web üzerinden erişim sağlandığından, hemen kullanmaya başlayabilir ve çok ekonomik fiyatlarla küçük ölçekli şirketlerden binlerce kişilik holdinglere kadar pek çok işletme tarafından kullanılan  Elektraweb Web Tabanlı İnsan Kaynakları Sistemi‘nin avantajlı dünyasından yararlanabilirsiniz.

Elektraweb İK Yazılımı, özellikle turizm ve sağlık sektöründe olduğu gibi 7/24 yoğun çalışan işletmelerin ihtiyaç duyacağı özel modülleri de (Kartlı ve Yüz Okuma PDKS, Shift takibi, üniforma takibi ve zimmeti, personel servisi, cihaz zimmet, eğitim, performans denetimi) barındırmaktadır.  Programın bulut yapısı, kanunen değişmesi gereken tüm parametrelerin otomatik alınmasını ve resmi mevzuatın yakinen takip edilebilmesine olanak sağlar

Elektraweb İK Web Tabanlı İnsan Kaynakları Programı ile;

1- Personelinizin devamlılık durumlarını online olarak izleyebilir ve izin, avans gibi istemlerinin web üzerinden yapılabilmesini sağlayabilirsiniz

2- İş başvurularını online olarak alabilir, program içinde saklayabilir ve sonradan kullanıma açabilirsiniz

3- Performans değerlendirmelerini bölüm şefleri ve müdürlerinin katılımı ile online yapabilirsiniz

4- Personel ödemelerini bankalara otomatik olarak iletebilirsiniz

5- Resmi tebligatların iletilmesi (PEYK Entegrasyonu) ve en önemlisi verilerin KVKK ya uygun bir şekilde saklanması ve korunmasını sağlayabilirsiniz

6- Bordrolama sürecini ve Jandarma Kimlik Bildirimi gibi işlemleri çok hızlı tamamlayabilirsiniz

Sicil Kartı İşlemleri

 • Sicil kartları herhangi bir kritere göre listelenebilir, sıralanabilir, gruplanabilir ve filtrelenebilir.
 • Tüm ekranlar, excel’e veya yazıcıya aktarılabilir.
 • Sicil kartından tek tuşla bordro oluşturulabilir ve bordro ekranına geçiş yapılabilir.
 • Tek tuşla SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış bildirgeleri verilebilir ve SGK dokümanı PDF olarak indirilebilir.
 • İşe giriş ve ayrılış sürecindeki raporlamalara yazdır ekranından kolayca ulaşılabilir.

Sicil Kartı

 • Personele ait tüm bilgilere kart içerisinden kolayca ulaşılabilir.
 • İzin işlemleri , İcra ve Avans takibi, Aşı Takibi, Zimmet Takibi yapılabilir.
 • Personele ait belge ve dokümanlar saklanabilir.
 • Eğitim modülünde girilen eğitimler personelin kartında görüntülenebilir.
 • Yıllık izin, ücretli izin ve ücretsiz izin girişi yapılabilir, Yıllık izin takibi yapılabilir, tarihlerine göre personellerin bordrolarına otomatik puantaj oluşturulabilir.

Aylık Parametreler

Bordroların oluşturulması için gerekli olan, SGK’ nın belirlediği; Taban ve Tavan Ücretler, Vergi Dilimleri, Sakatlık İndirimleri gibi alanlar tek tuşla çekilebilir. Emekli ve Normal Bordrolara ait vergi parametre bilgileri otomatik oluşturulabilir. Oluşturulan parametrelere, standart puantajlar girilerek, bordro oluşturma tarihini içeren parametrelerden otomatik olarak gün sayıları bordroya işlenebilir.Firma bazlı olarak parametre oluşturulabilir.

Bordrolar

 • Personellere ait puantaj bilgilerine göre bordro hazırlayabilir, Ek kazançlar eklenebilir.
 • Personelin, aylık, günlük, saatlik ücret üzerinden netten brüte, brütten nete maaş tahakkukları yapılabilir.
 • Firmanın çalışmakta olduğu banka için, banka maaş ödeme listesi alınabilir.

Muhtasar

 • Muhtasar beyanname otomatik txt dosyası hazırlanabilir.

Shift

 • Personel shift tanımlarınızı yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Departman müdürleri, shift kullanıcıları ile giriş yapıp, kendi departmanına ait personellerin, shift tanımlarını yapabilir.
 • Haftalık veya Aylık olarak görüntülenebilmektedir.
 • Toplu olarak bir departmana shift atanabilir.

Eğitimler

 • Eğitim tanımları yapılıp, katılacak personellerin seçimi yapılarak, rapor alınabilir. Aktarılan personellerin eğitimleri, otomatik olarak sicil kartlarından görüntülenebilir.

Cv

 • Web siteniz üzerinden, iş başvurusu alarak, başvuruları CV ekranına otomatik olarak kayıt olması sağlanabilir.
 • Bu bilgiler ile personel işe alımı gerçekleşir ise, sicil kartını oluşturabilirsiniz.

İzin Talebi

 • Çalışan personeller kendilerine ait kullanıcı bilgileri ile kolaylık ile istedikleri tarih aralıklarında izin talep edebilir,
 • Personellerin yöneticileri belirli bir onay süreci dahilinde izini işleme alabilirler.
 • İzin onay süreci firma tarafından kolaylıkla düzenlenebilir.

Turnover

 • İş Gücü Devir Oranı (Turnover), belirli bir ay veya yıl içinde işletmeden ayrılan, işe giren personelleri ve bu personellerin
 • Çalışma sürelerini oranlayan rapordur.
 • Bu rapor sisteminde turnover ne kadar düşükse o kadar şirketin çalışan verimliliği o kadar yüksek anlamına gelmektedir.
 • Elektra İnsan Kaynakları Programında, grafiksel olarak departmanların ve firmaların verimliliği hesaplanabilir.
 • Turnover raporu ile; Çalışma süreleri,Departman bazlı çalışanların devir oranı,
 • Departman bazlı işten ayrılma ve işe giriş oranı gibi, işletmenin çalışan performansı alınabilir.

Resmi Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderimi (e-Bordro)

Elektraweb İnsan Kaynakları Programı içinden personelinizin ücret bordroları dahil tüm evraklarını, yasal geçerliliğe sahip ve hukuki delil niteliğine haiz olarak elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Bordro, sözleşme, atama/görevlendirme yazısı, maaş/prim bildirimleri, savunma/ihtar belgeleri, hedef/performans bildirimleri gibi çalışanlarınıza imza karşılığında bildirilmesi gereken ve bir nüshasının da çalışana verilmesi zorunlu olan temel evrakların tebliğ sürecini Elektraweb İnsan Kaynakları Programı ile tamamen elektronik ortamda tamamlayabilirsiniz.

İş Mahkemelerinde 1. dereceden delil olarak kabul edilen bu çözüm, her türlü kıymetli, ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımını, gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değiştirilemediği, yasal olarak geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

PDKS Entegrasyonu

Personellerinizin giriş çıkış bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Entegre Olunan PDKS Cihaz Modelleri

 • MagicPass 12628 -Parmak izi okuyucu
 • MagicPass 126xx serisi -Parmak izi okuyucu
 • MagicFace 302 -Yüz tanıma
 • MagicFace 835 -Yüz tanıma
 • ZKTECO C3-100/200/400

Bu cihazlar haricinde ki entegrasyonlar da 250 € ücretlendirilir.

Sizi Arayalım