Ücretsiz Demo
e-Defter İkincil Kopyalarının Saklanmasına Yönelik Duyuru

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünde yer alan düzenleme ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluk kapsamında www.edefter.gov.tr sayfasındaki e-Defter saklama programı indirilerek bu program üzerinden yüklemeler yapılabilir.

 

Aşağıdaki tabloda belirtilen sürelere uygun olarak e-Defter dosyalarının yüklenmesi gerekmektedir.

 

2020 / Ocak – Şubat – Mart                            15 Ocak 2021’e kadar

2020 / Nisan – Mayıs – Haziran                    15 Şubat 2021’e kadar

2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül                 15 Mart 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım                                        15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)          15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)             17 Mayıs 2021’e kadar

Sizi Arayalım
Ücretsiz Demo için Tıklayın