Ücretsiz Demo

Özellikle pandemide turizm de geleneksel yöntemlerden online platformlara kaydı. Bu durum, turizm acentelerini de değişime zorluyor. Çeşitli sektörlere yazılım geliştiren Talya Bilişim, yapay zekadan da yardım alarak otelcilere uçtan uca anahtar teslimi çözümler üretiyor.

BAZI sektörler teknolojiden destek almakla birlikte insandan vazgeçemez. İnsanın makine karşısındaki değerini artıran, bizim de ekonomimizde büyük payı olan sektörlerden biri de turizm. Ancak bu sektörde de diğerlerinde olduğu gibi verinin biriktiği ve anlamlandırılabildiği bazı alanlar var; otelcilik gibi. Turizm, eğlence, ağırlama ve sağlık sektörlerine yazılım geliştiren Talya Bilişim, yapay zekadan da yardım alarak otelcilere uçtan uca anahtar teslimi çözümler üretiyor. Bu ileri teknolojinin insan yoğun turizmde, otelcilikte nasıl işe yaradığını Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal’dan dinleyelim: “Otellerin oda envanterlerini doğru fiyattan satabilmeleri ve optimum dolulukla çalışabilmeleri için fiyat yönetiminde yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başladık. Doğru fiyatı belirleyebilmek otele hem optimum dolulukla çalışma fırsatı hem de gelir maksimizasyonu sağlıyor. Doğru fiyat ki biz yapay zeka ile geliştirdiğimiz sistemde akıllı fiyat diyoruz, otellerin gelir yönetimi için hayati bir rol oynuyor. Türkiye’deki kullanımı yeni olduğu için somut veriler oluşmadı, ama testlerden aldığımız sonuçlar satışların yüzde 10, karlılığın ise yüzde 20 artacağı yönünde oldu.” Özellikle pandemide turizm de geleneksel yöntemlerden online platformlara kaydı. Bu durum, turizm Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, otelcilerin 15 farklı firma ile yürütecekleri operasyonu tek bir platformda ve 7/24 ücretsiz online hizmet alabilecekleri bir otel otomasyon sistemi oluşturduklarını belirtiyor. acentelerini de değişime zorluyor. “Dijitalleşebilen ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilen acenteler iş hacimlerini büyüterek devam ediyorlar. Biz işin otel tarafında olduğumuz için, kullanıcımız olan otelleri bu değişimde öncü olmaya, fiyatlama ve rezervasyon süreçlerinin tamamını dijitalde yönetmeye davet ediyoruz. Ürünümüz Elektraweb, en fazla kullanılan online kanallarla entegre çalıştığı için hem zaman kazandırarak hem de hatayı engelleyerek otelcinin işini kolaylaştırıyor. Teknolojiyi kullanan otel tüm mecralarda görünür oluyor, daha çok rezervasyon alıyor, akıllı fiyat yönetimiyle de daha çok kazanıyor” diyen Nilüfer Durukal, böylelikle otelin verimliliğinin ve karının arttığını belirtiyor.

Web tabanlı otel otomasyonu

Elektraweb, bünyesinde entegre online rezervasyon sistemi ve kanal yönetimini barındıran web tabanlı bir otel otomasyon programı. Bir otelin tüm departmanlarını ve işlerini yönetebilecek modüllerden oluşuyor. Tesisler ön büro, restoran yönetimi, muhasebe, stok, demirbaş, insan kaynakları, CRM, SPA yönetimi, hotspot, call center, e-fatura gibi modüllerini tek programla yönetilebiliyor. Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, “Öncelikli avantajı ilk yatırım maliyetinin olmaması. Tesisleri birkaç yılda bir yenilenmesi gereken sunucu, sunucu lisansları, virüs programları, yedekleme gibi gider kalemlerinden kurtarıyor. Mobil kullanılabilmesi de pandemi döneminde idari personelin evden kolaylıkla çalışabilmesine olanak veriyor. Tesislerin daha önce kullandığı sistemlere kolayca entegre olabilmesi ve özel donanımlara ihtiyaç duymaması da tasarruf edilebilmesini sağlıyor” diyor.

Sizi Arayalım
Ücretsiz Demo için Tıklayın